kassar_kick_off (kopia).jpg

FAQ

Vad kostar transporten?

Transportkostnaden räknar ni ut själva. Vid förfrågan skickas en Zoonkarta med priser för de olika zonerna. Kostnaden kommer på samma faktura som resten.

 

När sker leveransen av kassarna?

Vid lunchbeställning sker leveransen mellan kl. 9.00-12.00

Vid middagsbeställning sker leveransen mellan kl. 14.00-17.00

Meddela alla medarbetare om att de behöver vara hemma vid leverans.

 

Måste man vara hemma vid leverans av kassen?

Man bör vara hemma vid leverans.Är man inte hemma så kommer budet att ringa till mottagaren, svarar inte personen så kommer kassen att ställas utanför dörren och därefter skickas ett sms med informationen om att den ställts utanför.

 

Finns det möjlighet att hämta kassarna själva?

Ja, det går bra. Meddela oss genom att notera det det i detaljplaneringsformuläret.

 

Hur ska jag fylla i formuläret?

Det är väldigt viktigt att formulären fylls i med rätt namn, adress, telefonnummer och eventuell portkod för att leveransen ska kunna ske. Vid felaktig eller otydlig information kan det tillkomma en extra kostnad om detta påverkar leveransen.

I formuläret fyller ni även i vad för mat ni vill beställa: kött, fisk eller vegetariskt, dessa skriver ni in en ”1” i varje rad i rätt kolumn. Alla i sällskapet väljer samma maträtt bortsett ifrån de med vegetariska och veganska preferenser samt de som har specialkost.

I formuläret ska ALL information och detaljer finnas med, även speciella önskemål för att ingenting ska missas.
Det finns där också en ruta för övrig information.

 

Kan jag beställa en kasse trots att jag har väldigt många allergier?

Du kan beställa kasse hos oss men då vi inte kan garantera att vissa E-ämnen och liknande inte följer med i maten så är det på egen bevåg.
 

Hur funkar det om man har beställt en quiz som aktivitet?

Du kommer få beskrivning med länkar till quiz när ditt event börjar närma sig.

 

Hur sent inpå kan man göra ändringar?

Vi behöver ha all information senast 5 arbetsdagar innan eventet då det krävs framförhållning och planering för att leveransen ska bli så bra som möjligt.

 

Kommer maten varm eller ska vi värma upp den själva?

Maten kommer kylt i miljövänliga förpackningar, några delar kommer att behöva värmas upp, instruktioner om hur detta ska göras kommer finnas med i kassen tillsammans med en meny på vad som finns med i kassen.

 

Om vi har en present eller egen dryck och liknande som vi vill skicka med till alla medarbetare, kan ni lösa så de kommer med i kassarna?

Ja absolut kan vi göra det. Se till att informera oss och att innehållet kommer till oss i god tid för att vi ska kunna hantera det. Det kommer då tillkomma en extra hanteringskostnad, denna avgörs beroende på hur stort innehållet är.